Leksaker & CE märkning

Leksaker & CE märkning

Är din produkt en leksak? Det första du behöver göra är att fastställa att din produkt faktiskt är en leksak. Gråzonen är stor. Evema har långvarig erfarenhet och kan vara till hjälp för att avgöra om en produkt ska klassificeras som en leksak eller ej. Det finns ett omfattande regelverk på leksaksområdet. Lagen om leksakers säkerhet slår fast att leksaker bara får säljas om de är säkra och har rätt märkning och säkerhetsinformation. Lagen kompletteras av en regeringsförordning och av föreskrifter som i detalj beskriver de krav som ställs.

Enligt leksaksdirektivet gäller b.la följande

Beroende på vilken roll du har då det gäller leksaker, varierar ditt ansvar. Däremot har du alltid ett ansvar att se till att din leksak är säker och uppfyller gällande krav. Generellt sett är kraven mer omfattande när du är tillverkare samt mindre omfattande när du är importör och ännu mindre omfattande när du är distributör. Nedan visas några exempel på skillnaden mellan tillverkare, importör eller distributör:

Tillverkare

 • Du har egen produktion av leksaker i Sverige, i annat EU-land eller land utanför EU.
 • Du köper leksaker från ett land utanför EU och säljer dem under ditt företags varumärke.
 • Du köper leksaker utanför EU och är med och påverkar utformningen. Sedan sätter du på företagets varumärke.

I ovan exempel är du Tillverkare.

 

Importör

 • Du köper leksaker från ett land utanför EU?

Då är du Importör.

 

Distributör

 • Du köper leksaker av ett företag i Sverige eller annat EU-land?

Då är du Distributör.

Tillsammans går vi igenom vilken roll du har och vilka begrepp som kommer att bli aktuellt för dig. Nedan visas de mest vanliga begreppen som innefattas i leksaksdirektivet:

 • Säkerhetsbedömning
 • Förfarande för bedömning av överensstämmelse
 • Teknisk dokumentation
 • CE-märkning
 • Varningar, instruktioner och säkerhetsföreskrifter på svenska
 • Spårbarhetsmärkning
 • Märkning med ditt namn och postadress
 • EG-försäkran om överensstämmelse (DoC)
 • Identifiering av leveranskedja
 • Skadeförebyggande åtgärder

Notera att förutom leksaksdirektivet finns flera andra EU-gemensamma regelverk som reglerar kemiska ämnen i leksaker. Dessa regler gäller parallellt med leksaksdirektivet beroende på vilken produkt du har.

Våra tjänster

Evema Miljö & Kemi AB är ett familjeägt kunskapsföretag inom området Analys, Miljö- och Kemi.

Evema utför asbestanalys till företag och privatpersoner. Erfaren personal som är nationellt & internationellt certifierade att analysera asbestprover.

Säkerhetsdatablad

Den som släpper ut kemiska produkter på marknaden är skyldig att utreda produkten och informera i ett Säkerhetsdatablad.

Reach & CLP

Handlar du med kemiska ämnen? Evema Miljö & Kemi har kunskapen att hjälpa dig att följa den lagstiftning som gäller.

Kosmetika, tatueringsfärger & permanent makeup

Evema utför säkerhetsbedömning och sammanställning av säkerhetsrapporter.

Leksaker & CE märkning

Är din produkt en leksak? Det första du behöver göra är att fastställa att din produkt faktiskt är en leksak. Gråzonen är stor.

Utbildning om asbest

Vi utbildar personal inom områden som Kemikaliehantering, Härdplaster och Asbesthantering.

Öppna ASBESTANALYS FORMULÄR i PDF-format

Här kan du ladda ner asbestanalysformuläret som PDF.