Om Evema

Om Evema Miljö & Kemi AB

Evema Miljö & Kemi AB är ett familjeägt kunskapsföretag inom området Analys, Miljö- och Kemi. Vi analyserar asbestprover till såväl privatpersoner som företag.

 

Företagets kontor och laboratorium finns i Täby, (strax) utanför Stockholm och startades 1994 av Eva-Marie Nydahl. Verksamheten är bred och omfattar såväl rådgivning som information om risker och hantering av kemiska ämnen, asbestanalys samt utbildning av personal inom dessa områden.

 

Evema AB är certifierad för analys av asbestfibrer av arbetsmiljöverket (AV). Våra analytiker som utför asbestanalysidentifiering har lång erfarenhet och är säkerställda genom blindtester av ackrediterat laboratorium. Alla analytiker är certifierade både nationellt och internationell för analys av asbestfibrer med PLM/PCM av Arbetsmiljöverket (AV) och Health & Safety Executive (HSE) i England.

 

Våra Asbestanalyser utförs enligt SS-ISO 22262-1:2012

Vårt laboratorium arbetar enligt mätkvalitet – SS-EN ISO/IEC 17025:2018

 

Evema AB har många miljöinventeringsföretag och asbestsaneringsföretag samt privatpersoner som kunder.  Vi har under åren utvecklat en teknik där vi anger i vilket lager av materialet asbest finns. Detta uppskattas av kunder, då det underlättar ur saneringssynpunkt. Vi ger också kommentarer om vi anser att provmängden för asbesttest är för liten eller felaktigt utförd. Vår kunskap och dialog med kunder för att diskutera analysresultat anser vi vara självklar service.

Evema Miljö & Kemi AB är ett familjeägt kunskapsföretag inom området Analys, Miljö- och Kemi.
Om Evema AB
Vårt motto är att med ett personligt engagemang och bred kunskap samarbeta med kunden på ett professionellt sätt.

Verksamheten är uppbyggd runt en nätverksorganisation, ett kontaktnät av bland annat kemikonsulter med olika specialkompetenser, geografisk spridning och nyckelpersoner åt statliga myndigheter. Detta kontaktnät sträcker sig även inom Norden och Internationellt.

 

Evema Miljö & Kemi AB tilldelades år 2002 utmärkelsen Årets företagare i Täby Kommun. Årets företagare är ett hederstecken från Företagarnas Riksförbund till enskild näringsidkare som under året utfört en prestation i sin Kommun.

 

Eva-Marie som startade Evema AB har på högskolenivå bl.a. studerat biokemi, biokemisk toxikologi och yrkestoxikologi, samt ekotoxikologi och bedömningsstrategi av kemiska produkter. Hon har genomgått utbildning och är fd. certifierad säkerhetsrådgivare för farligt gods. Hon har tidigare arbetat på Arbetslivsinstitutet (AI) (fd Arbetsmiljöverket) och ByggHälsan/Previa och har lång erfarenhet av riskbedömning av kemiska produkter samt asbestidentifiering. Den första fibern analyserades av Eva-Marie 1983 på Bygghälsan AB. Godkänd av Arbetsmiljöverket för säkerställning av asbestidentifiering i materialprover.

Etiska Regler

Som medlem i konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker arbetar Evema Miljö & Kemi AB efter de etiska regler som föreningen har utarbetat. En konsult inom området kemiska miljö- och hälsorisker ska:

    1. Inneha god kompetens för sitt arbete och alltid sträva efter att förbättra den.
    2. Vara insatt i gällande lagstiftning och dess praktiska tillämpning samt utföra konsultuppdrag såväl med tanke på lagstiftningens anda som dess bokstav.
    3. Utföra konsultuppdrag objektivt och med bevarad integritet.
    4. Inte låta ekonomiska intressen eller andra bindningar påverka arbetet.
    5. Redovisa alla fakta som framkommit och som kan påverka ett ämnes eller en produkts hälso- eller miljöfarlighet.
    6. Se till att slutsatser angående ämnen eller produkter är väl underbyggda och med hänsyn tagen till signifikansen och trovärdigheten av tillgängliga data. Väsentliga brister som finns i underlaget ska redovisas.
    7. Inte otillbörligt utnyttja eller yppa uppgifter om uppdragsgivarens verksamhet och produkter vare sig för egen eller annan persons vinning eller till myndigheter.
    8. Kunna motivera kostnaden för sitt arbete.
    9. Uppträda så att respekten för konsulter som tillhör konsultföreningen. kemiska miljö- och hälsorisker främjas.

 

Evema Miljö & Kemi AB arbetar efter upprättad miljö & kvalitetsledning system och följer Dataskyddsförordningen (GDPR). Vår policy har alltid varit att aldrig lämna ut information/kunddata till någon annan än beställaren.

Våra tjänster

Evema Miljö & Kemi AB är ett familjeägt kunskapsföretag inom området Analys, Miljö- och Kemi.

Evema utför asbestanalys till företag och privatpersoner. Erfaren personal som är nationellt & internationellt certifierade att analysera asbestprover.

Säkerhetsdatablad

Den som släpper ut kemiska produkter på marknaden är skyldig att utreda produkten och informera i ett Säkerhetsdatablad.

Reach & CLP

Handlar du med kemiska ämnen? Evema Miljö & Kemi har kunskapen att hjälpa dig att följa den lagstiftning som gäller.

Kosmetika, tatueringsfärger & permanent makeup

Evema utför säkerhetsbedömning och sammanställning av säkerhetsrapporter.

Leksaker & CE märkning

Är din produkt en leksak? Det första du behöver göra är att fastställa att din produkt faktiskt är en leksak. Gråzonen är stor.

Utbildning om asbest

Vi utbildar personal inom områden som Kemikaliehantering, Härdplaster och Asbesthantering.

Öppna ASBESTANALYS FORMULÄR i PDF-format

Här kan du ladda ner asbestanalysformuläret som PDF.